MR Movilidad Reducida va inaugurar el passat dia 15 de gener el seu primer establiment, a la ciutat de Barcelona, especialitzat en la Solució Integral per a millorar l’accessibilitat de l’Habitatge, els seus Accessos i l’Entorn. El nou establiment tindrà a la disposició dels seus clients una àmplia cartera d’habitatges, tant en règim de venda com de lloguer, totes elles accessibles i adaptables, d’una forma personalitzada segons les necessitats per a les persones amb mobilitat reduïda. Professionals, amb un gran coneixement i experiència sobre les necessitats dels seus clients, oferiran un ventall de possibilitats amb l’objectiu d’oferir un habitatge, còmoda i digna, per a tota mena de clients amb mobilitat reduïda, de qualsevol edat i tinguin o no una discapacitat reconeguda.

L’objectiu és garantir l’accés universal de les persones amb mobilitat reduïda a un habitatge digne, a més d’acompanyar als clients i a les seves famílies en un procés de cerca, que pot resultar frustrant per desconeixement, tant dels mateixos afectats, com dels professionals immobiliaris. Per a més informació sobre més serveis, consultar la pàgina web:www.mrmovilidadreducida.com

Font: MR Movilidad Reducida