Grifols i Ace Alzheimer Center Barcelona obriran en les pròximes setmanes el primer Ambar Center a Barcelona per a portar a la pràctica clínica el procediment AMBAR, la teràpia de recanvi plasmàtic periòdic amb albúmina que la farmacèutica investiga des de fa 17 anys i que ha demostrat alentir el progrés de la demència en pacients amb alzheimer moderat o lleu.

El procediment Ambar consisteix a fer circular la sang de la persona amb alzheimer a través d’un dispositiu mèdic que extreu el plasma i retorna les cèl·lules sanguínies al pacient juntament amb albúmina. Això permet eliminar la proteïna beta-amiloide que s’acumula en el cervell dels pacients d’alzheimer causant mal neuronal.

Llegir més: https://www.lavanguardia.com/vida/20210519/7463146/barcelona-tratar-alzheimer-recambio-plasma-demencia.html