Termini: fins a exhaurir pressupost i en qualsevol cas, fins el 30 de setembre

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per l’any 2018 per a la concessió de subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines. El termini estarà obert fins a exhaurir la partida pressupostària, que és de 150.000 euros, i en qualsevol cas, fins el 30 de setembre.

L’objectiu d’aquesta subvenció és ajudar a les famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica i que, entre els seus membres, hi hagi una persona amb mobilitat reduïda, que tinguin instal·lada a la seva llar habitual una plataforma elevadora per al desenvolupament de la vida quotidiana que calgui adaptar.

Trobareu tota la informació relacionada a l’enllaç:

http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Subvencions-per-a-ladaptacio-de-plataformes-elevadores-00003

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a l’OAC Oficina Atenció al Ciutadà o al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Olivella. Telèfon 93 896 80 00.

Font: olivella.cat/

Llegir més: https://www.olivella.cat/index.php/actualitat/noticies/item/627-subvencions-per-a-l-adaptacio-d-ascensors