S’ha elaborat un Pla per garantir la màxima prevenció per evitar contagis en les residències de gent gran durant les diverses fases del Pla de desconfinament. Aquestes recomanacions fan referència sobretot:

Visites de familiars,

Acceptació d’ingressos,

Recuperació de l’activitat interna dels centres,

Criteris generals d’aïllament i sectorització.

En relació a les visites de familiars es fan les recomanacions següents:

Fase 0: priorització de les visites d’acompanyament i suport al final de vida.

Fase I: afegir la priorització de les visites de residents en situació de descompensació de malaltia crònica.

Fase II: generalització de visites a tot tipus de residents.

Fase III: visites de familiars en zones exteriors del centre residencial.

Les visites es poden fer a les residències considerades com a netes, o en les que tinguin un sector considerat com a net totalment sectoritzat, de forma prioritària; i en segon lloc, als residents sense malaltia que estiguin en centres residencials afectats, però en situació estable.

No es permetran visites als centres que encara no mostrin un control adequat de la infecció.

Més informació: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Pla-per-garantir-un-desconfinament-segur-a-les-residencies-de-gent-gran

Font: https://web.gencat.cat/