1.- Què és la malaltia d’alzheimer?

La malaltia d’Alzheimer és un tipus concret de demència que es manifesta a través d’un conjunt de símptomes, com ara: pèrdua de memòria, desorientació, pèrdua de llenguatge… L’alzheimer és la “demència senil” més freqüent, encara que també pot ser la causa de demència en persones joves.

2.- Quina és la causa de la malaltia d’alzheimer?

La veritat és que encara es desconeix la causa. La majoria dels experts consideren que la malaltia d’Alzheimer es produeix per la interacció prolongada entre factors genètics i factors externs no delimitats.

En l’actualitat ens trobem en una etapa d’esperança a causa de les nombroses recerques que s’estan duent a terme per a avançar en la lluita contra aquesta malaltia.

3.- És hereditària la malaltia d’alzheimer?

No és una malaltia hereditària. És més, la forma genètica en la malaltia d’Alzheimer és excepcional.

Els antecedents familiars l’única cosa que produeixen és una predisposició, però de cap manera determinen l’aparició segura de la malaltia: “si la meva mare té Alzheimer no ens té per què tocar a algun dels fills”.

4.- El malalt d’alzheimer s’assabenta del que passa? Pateix?

Això dependrà de les alteracions cognitives que tingui cada pacient i de l’estadi de la malaltia en què es trobi. Malgrat això, ha de tenir-se en compte que el malalt percep la situació des de les coordenades d’un cervell danyat, per la qual cosa l’angoixa i sofriment sempre serà major en la família.

Legir més:  https://www.alzheimeruniversal.eu/2013/03/13/preguntas-que-probablemente-te-haces-sobre-el-alzheimer/

Font:  https://www.alzheimeruniversal.eu/