L’Organització Mundial de la Salut (OMS) fixa que les persones de més de 60 anys en 2050 seran el doble que en l’actualitat.

Tal canvi demogràfic suposarà una transformació de la societat a escala global i local, que afectarà les estructures socials i econòmiques de les societats avançades, i també dels països en vies de desenvolupament que estan experimentant una transició ràpida cap a la modernització demogràfica.

Aquests grans canvis reflecteixen que les poblacions majors de 60 anys seran superiors a altres grups d’edat, a causa de l’augment progressiu de l’esperança de vida i a l’envelliment en general.

El  desafiament  serà  progressar  com  a  societat  davant  aquesta  revolució  de  la longevitat.

Font: The conversation

Llegir més: https://theconversation.com/que-son-los-mayorescentes-y-que-demandan-114261?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton