El cant coral ha demostrat una gran vitalitat, iniciativa i capacitat de reinvenció durant els últims mesos, omplint les xarxes de propostes i buscant alternatives per seguir l’activitat virtualment. Amb l’inici de la desescalada, a poc a poc hem pogut anar deixant enrere el confinament més estricte, i cada vegada veiem més sectors que tornen a posar els motors en marxa. És segur, però, recuperar l’activitat coral?

En aquesta pàgina trobareu un seguit de recomanacions per a una pràctica coral saludable davant la COVID19, elaborades per totes les federacions corals de Catalunya i el Moviment Coral Català amb l’assessorament d’una comissió integrada per professionals de la medicina i l’epidemiologia. Cal tenir en compte, però, que des de les administracions encara no s’ha aprovat cap regulació específica per al retorn de l’activitat coral.

Tres conceptes bàsics per evitar el contagi:

Les anomenades tres “C”, en anglès, resumeixen els tres conceptes claus que afavoreixen el contagi i la propagació de la pandèmia i que, per tant, cal evitar: closed spaces (espais tancats), crowded places (espais concorreguts) i close-contact (proximitat). El cant coral, tradicionalment, compleix tots tres aspectes, de manera que caldria buscar alternatives que ens permetin treballar en espais oberts, poc massificats, i evitant el contacte físic.

Més informació: https://mcc.cat/covid19/?fbclid=IwAR2jJ24JA8YHyneNpouRHvI1ygUhdrpF4uPD4nS21Ede1UoEkRTthwCCx5I

Font: https://mcc.cat