Els mesos d’estiu són els de major ocupació del servei de RESPIR de Diputació de Barcelona.

El Servei residencial d’estades temporals i Respir és un programa de suport adreçat a les famílies que tenen al seu càrrec persones amb dependència, concretament gent gran -majors de 65 anys- i persones amb discapacitat intel·lectual amb un determinat grau de dependència.

El programa ofereix places residencials de caràcter temporal d’una durada màxima de dos mesos l’any, que es poden gaudir en períodes d’un mínim de 15 dies. Actualment hi ha 190 places per a gent gran, 27 places per a discapacitats intel·lectuals i 36 places d’urgències a la vellesa. Durant el 2017 han passat pels serveis residencials del Respir prop de 3.500 usuaris.

Font: diba.cat

Llegir més: https://www.diba.cat/es/web/benestar/-/respir-per-a-persones-cuidadores