Els grups més vulnerables i els més exposats a patir un accident a la llar són els infants (per la seva inexperiència) i la gent gran (perquè veuen minvades les seves facultats). Seguiu aquests consells per prevenir i evitar el risc d’accidents a la llar:

– Cuideu les instal·lacions i vigileu amb el foc.

– Feu revisar les instal·lacions de gas i electricitat per personal professional qualificat.

– No sobrecarregueu la instal·lació elèctrica.

– És molt perillós deixar espelmes enceses.

– No acumuleu andròmines a les habitacions. No amuntegueu piles d’andròmines ni sobre-ocupeu les habitacions: en cas d’incendi hi pot haver moltes víctimes.

– Tingueu els mistos i els encenedors fora de l’abast dels nens.

– No guardeu productes inflamables (alcohol, papers, teixits) prop de cap font de calor.

– Comproveu el bon estat dels extintors.

– Informeu-vos de les instruccions establertes en cas d’incendi a l’edifici on viviu.

– Fixeu-vos en les vies i sortides d’evacuació i en les instruccions de seguretat que ofereixen els edificis: cinemes,   teatres, bars, etc.

– No fumeu en certes activitats, apagueu sempre les cigarretes abans de manipular un producte inflamable.

– Vigileu la mainada a la cuina. Eviteu que toquin els fogons de la cuina i les estufes amb foc.

Font: interior.gencat.cat/seguretatllar

Més info.: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/mes_consells_dautoproteccio/seguretat_a_la_llar/