Fins al dia 1 setembre es pot presentar una instància genèrica a l’Ajuntament per accedir a  la convocatòria del Programa d’Arranjament d’Habitatges per a la Gent Gran.

Aquest programa és per a la millora de les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i d’eficiència energètica.

Es fan arranjaments en banys, com ara la substitució de la banyera per un plat de dutxa, adaptacions al lavabo, terres antilliscants o ajudes tècniques. També millores a la cuina com el canvi de plaques de gas per plaques elèctriques, col·locar terra antilliscant o bé intervencions més generals com eliminar un graó,  posar barres o agafadors a zones de pas.

A aquest  programa s’hi pot accedir sempre que es pugui acreditar ser major de 65 anys amb  discapacitat i/o dependència, ser major de 80 anys i viure sol o amb una altra persona gran. També ho poden demanar persones menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la seva capacitat física o psíquica.

Més informació: https://www.capellades.cat/actualitat/noticies/sobre-el-programa-darranjament-dhabitatges-per-a-gent-gran.html

Font: www.capellades.cat