El pròxim dia 25 d’octubre, es celebrarà el 8è Congrés Nacional de Gent Gran 2019 a Món Sant Benet.

El Congrés Nacional de la Gent Gran té la finalitat d’arribar a amplis consensos i acords amb referència als temes que afecten el país i, més concretament, a les persones grans.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, gent.cat

Més info.: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/gent_gran/congres_nacional_de_la_gent_gran/8e_congres_nacional_gent_gran/