Font: Centre Geriàtric Maria Gay

El Centre Geriàtric Maria Gay de Girona aposta per un projecte en atenció sociosanitària a través de teràpies assistides amb cans, amb uns objectius i pautes específiques amb el propòsit d’aconseguir una millora de salut dels seus residents. Diversos estudis dels darrers 30 anys han demostrat que la presència d’una mascota pot ser beneficiosa en molts aspectes de la persona. Generalment aquestes persones pateixen algun problema de salut o dificultats a nivell social, ja que sovint no se senten estimades i els costa comunicar-se amb altres persones. El contacte amb gossos, per exemple, els ajuda a millorar la salut global aportant beneficis psicològics i físics.

Llegir més: https://www.residenciamariagay.org/ca/article/terapies-assistides-amb-gossos-gent-gran