La regidora de Gent Gran, Maruja Rambla, ha anunciat  l’elaboració del Pla Estratègic de Gent Gran de Terrassa, el document que ha de servir de guia per a les futures accions municipals relacionades amb aquest col·lectiu.

La regidora ha explicat que el pla abastarà principalment tres àmbits d’actuació:

Les persones grans i el desenvolupament, centrat en un conjunt d’accions que potenciïn el reconeixement de la contribució social i cultural de les persones grans.
El foment de la salut i el benestar en la vellesa, dedicat a assegurar l’accés universal i equitatiu als serveis de salut i la prevenció i intervenció en els problemes de salut mental.
La creació d’entorns propicis i favorables, que es desenvoluparà a través d’actuacions en relació a l’habitatge, el medi ambient i el transport, entre altres.

En el marc dels treballs del Pla Estratègic, i concretament dins l’àmbit d’actuació dedicat a la creació d’entorns propicis i favorables, el Govern Municipal treballa també en la creació d’una Taula de prevenció de maltractaments a la Gent Gran.  La Taula treballarà per establir criteris d’actuació que ajudin a identificar casos de maltractament, sistemes de derivació, canals de comunicació entre els diferents agents, etc.

font: terrassa.cat

Llegir més: http://www.terrassa.cat/noticies/-/asset_publisher/hnvmFofv5TFo/content/noticies-terrassa-tindra-un-pla-estrategic-de-la-gent-gran-i-una-taula-de-prevencio-de-maltractaments-a-aquest-col%E2%80%A2lectiu?terrassaseotitle=Terrassa%20tindr%C3%A0%20un%20Pla%20Estrat%C3%A8gic%20de%20la%20Gent%20Gran%20i%20una%20Taula%20de%20prevenci%C3%B3%20de%20maltractaments%20a%20aquest%20col%E2%80%A2lectiu