30 juny, 2017

La decisió s’ha pres davant les greus irregularitats funcionals detectades fa un mes pel Servei d’Inspecció relacionades amb la gestió de la medicació, els àpats i la higiene i que a dia d’avui no s’han esmenat, així com i l’aparició d’un brot de sarna que ha afectat tres persones usuàries i tres treballadors. L’entitat no ha adoptat les mesures necessàries per aïllar usuaris i treballadors i no ho ha comunicat als familiars en els terminis establerts.

Font: http://premsa.gencat.cat/

Llegir més: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/benestar-social-familia/notapremsavw/301893/ca/treball-afers-socials-i-families-prorrogara-els-contractes-amb-lempresa-adjudicataria-residencies-bertran-oriola-bon-pastor-mossen-vidal-aunos-alchemika.do

Categories: Dependència