Mitjançant el web del Departament, les persones amb dependència o els familiars que les representin podran saber quin lloc ocupen en la llista d’accés als centres on han sol·licitat plaça

Per a accedir a l’aplicatiu, la persona dependent o el familiar que la representi s’haurà de donar d’alta al Servei d’identificació a les administracions públiques catalanes idCAT Mòbil, amb l’identificador de la persona dependent i el número de mòbil associat (no es podrà associar un mateix mòbil a més d’un identificador). Un cop fet aquest pas, rebrà un missatge SMS al mòbil amb la contrasenya que li permetrà accedir a l’eina, allotjada al web del Departament.

 

Font: premsa.gencat.cat

Llegir més: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/benestar-social-familia/notapremsavw/302257/ca/treball-afers-socials-i-families-posa-marxa-eina-per-consultar-llistes-dacces-recursos-gent-gran.do

Categories: Dependència