El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies proposarà al sector un Pla de millora de la qualitat i la sostenibilitat de les residències de gent gran que afronti a mig termini els reptes i millores en aquesta àrea. El Pla, que haurà de ser acordat amb el sector de l’atenció residencial, vol contribuir a revertir la situació creada durant els anys d’ajustament i contenció pressupostària.

Font: premsa.gencat.cat

Llegir més: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/benestar-social-familia/notapremsavw/302570/ca/treball-afers-socials-i-families-proposa-pla-millora-qualitat-sostenibilitat-residencies-gent-gran.do

Categories: Dependència