L’Equip d’Atenció a la Dependència de l’Ajuntament va assistir 1.649 persones, dos terços de les quals eren dones

Hi va haver 499 casos nous, gairebé el doble que el 2016

L’equip tècnic del Servei d’Atenció a la Gent Gran i la Dependència de l’Ajuntament de Girona va atendre l’any passat en total 1.649 persones, entre persones dependents i els seus cuidadors, xifra que suposa un creixement anual del 34,17%, ja que el 2016 hi havia hagut 1.229 atesos. Així consta en la memòria de l’Àrea d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat de l’Ajuntament del 2017, on també s’especifica que gairebé dues de cada tres persones ateses pel servei van ser dones (ho van ser el 65,43%).

Pel que fa al nombre de casos nous, n’hi va haver gairebé mig miler, quasi el doble de l’any passat. Aquest casos nous van passar a formar part dels casos en seguiment del servei. En concret, n’hi va haver 499, un 88,30% més que els 265 casos nous que hi va haver el 2016.

Font: elpuntavui.cat/

Llegir mes: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1452048-un-34-mes-d-atesos-per-dependencia-a-girona-el-2017.html