De què parlem?

Una vacuna és un preparat d’antígens que un cop dins de l’organisme provoca el desenvolupament d’anticossos enfront de microorganismes patògens, produint una resposta immunitària estable en el temps, que ens confereix protecció davant de les malalties de les quals ens hem vacunat. La primera vacuna utilitzada va ser la de la verola el 1796, descobriment de l’investigador Edward Jenner.

Durant el segle XX la vacunació ha estat una de les mesures de més impacte en la salut pública, ja que amb la seva administració s’ha aconseguit disminuir la mortalitat per malalties  infeccioses. Amb  l’excepció de l’accés a l’aigua potable, no hi ha hagut una altra mesura preventiva o terapèutica, ni tan sols els antibiòtics, que hagi tingut més efecte en la reducció de la mortalitat de la població del món i amb la qual s’ha aconseguit fites històriques, com ara l’eradicació mundial de la verola l’any 1980 i una davallada important de la mortalitat en moltes altres malalties infeccioses.

Ja sabem que, fonamentalment, és la població infantil  la que se sotmet a un calendari exhaustiu de vacunacions i que molt sovint s’amplien amb noves vacunes que s’afegeixen a les ja existents. Però també la gent gran té un seguit de vacunes recomanades per protegir-la de les malalties, ja que atesa la seva edat té el sistema immunitari afeblit, o en altres casos, la presència de malalties cròniques fa que sigui més susceptibles de patir altres malalties o que quan les contrau, ho fa de manera més greu.

Dit això com a preàmbul, per remarcar la importància de les vacunes com a mesura preventiva per evitar malalties infeccioses, anem a veure quines són les més aconsellables per a la gent gran i en quines situacions les aplicarem.

Quines vacunes serien les recomanables per a la gent gran?

Vacuna de la grip

L’any 1944 es va desenvolupar la primera vacuna contra la grip. Cada any des de 1992 un grup d’experts de la Unió Europea decideix la soca dels virus de la campanya següent en relació amb la situació epidemiològica. Per exemple, fa dos anys va aparèixer la grip A i des de l’any passat la vacuna ja incorpora la soca de la grip A. Aquesta, potser, és la vacuna més famosa per a la gent gran. Cada any, entre octubre i novembre, es du a terme la campanya de vacunació, amb la qual s’aconsegueix una participació important de la població i una efectivitat de la vacuna —que té una validesa d’un any— del 80%. Es recomana la seva administració a tota la població més gran de 65 anys i especialment als malalts crònics (cardíacs, pulmonars, diabètics, hepàtics, oncològics, trasplantats, etc.) i també, molt especialment, a la gent gran que resideix en institucions tancades i als seus convivents o cuidadors.

Tota l’entrevista: https://envellimentsaludable.com/vacunacio-en-les-persones-grans/