1. Seguir i respectar les instruccions i les recomanacions que han implementat els establiments per garantir una compra segura.
  2. Ser comprensius i solidaris amb les mesures implantades per les empreses pel que fa a la priorització de la compra de determinats col·lectius.
  3. Anar a comprar, si és possible, individualment; no en família, en grup o amb criatures.
  4. Evitar tant com sigui possible que les persones grans, amb malalties cròniques o vulnerabilitat es desplacin a comprar.
  5. Planificar correctament la compra dels productes d’alimentació i primera necessitat per evitar desplaçaments innecessaris i fer-la en el temps mínim imprescindible amb l’ajuda d’una llista de la compra.
  6. Reduir la freqüència dels desplaçaments fent compres més grans, però sense acaparar productes més enllà de les necessitats reals, ja que el subministrament de productes de primera necessitat està garantit.
  7. Fer el pagament de la compra preferentment per mitjans electrònics (targetes de crèdit o mòbil) i evitar el contacte amb diners físics.
  8. Anar als establiments en franges horàries i dies repartits, per evitar concentracions.
  9. Mirar de fer comandes col·lectives: que una mateixa persona pugui efectuar la compra de la seva comanda i la d’altres persones que li hagin encarregat.
  10. Recordar que les persones que treballen en el sector alimentari estan prestant un servei essencial. Gràcies a l’esforç i compromís de tota aquesta gent podem gaudir d’un bon abastiment en tot moment.

Més información: https://beteve.cat/economia/consells-compra-supermercat-coronavirus/

Font: https://beteve.cat/