Són moltes les persones que han de cuidar d’un familiar impedit o malalt. L’Alzheimer, per exemple, ens obliga a passar gran part del nostre temps atenent les múltiples necessitats d’aquest familiar. I el desgast personal sol ser molt alt.

La síndrome del cuidador és una cosa molt habitual en la nostra societat.  Amb una població cada vegada més envellida i amb governs que no donen encara una atenció assistencial completa,  són moltes les persones,  i especialment dones, les que han de renunciar als seus treballs. Amb això, hipotequen les seves vides per a atendre aquests familiars malalts o impedits.

És important tindre espai per a un mateix. Estar pendent 24 hores d’una altra persona és esgotador, fins i tot per als més forts.

Font: Mejor con Salud

Llegir més: https://mejorconsalud.com/como-afrontar-el-estres-del-cuidador/?fbclid=IwAR0h81RT4AztL-8oHI2n6jtDUtPhofzz0501ohAcl6IERBjsaNk70LmN-HU