En un projecte per millorar el benestar de la gent gran a través de l’alimentació, mitjançant un compromís de col·laboració

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el centre en recerca alimentaria Fundació Alícia treballaran de forma conjunta en el projecte per a la millora de la gent gran Solucions comunitàries des de l’alimentació per al manteniment de l’autonomia i la salut de la gent gran.

La Fundació Alícia considera que la relació entre l’alimentació i la gent gran és una línia molt important a estudiar pel futur benestar d’una part molt important de la població com és el col·lectiu de la gent gran.

Aquest estudi vol crear coneixement sobre les actuals i futures necessitats en relació a la alimentació, i oferir eines per incidir en el benestar de la gent gran, la seva autonomia i en definitiva millorar la seva qualitat de vida.

Més  informació: https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/91605/acord/entre/ajuntament/sant/fruitos/fundacio/alicia/alimentacio/gent/gran

Font: https://www.naciodigital.cat/manresa/