El cohousing no és solament una altra manera d’accedir a l’habitatge, sinó que normalment implica un canvi radical en la forma de vida. Els seus promotors pretenen un model de vida, sostenible i autogestionat que permeti una vellesa més activa. La fórmula cooperativista permet un habitatge i una forma de vida més econòmica, sostenible, eficient i solidària. El cohousing consisteix a formar un grup de persones que, quan les exigències laborals han desaparegut i encara no s’és massa major per a afrontar una nova forma de vida, decideixen començar a viure tots junts, unint recursos i solituds. L’anomenat habitatge col·laboratiu (cohousing en anglès) admet multitud de variants, però són bàsicament cooperatives d’usuaris que s’uneixen per a idear, construir i conviure en un mateix complex residencial, que combina espais privats amb zones comunes. Ara com ara representa una de les alternatives més eficients per a les persones grans.

 Font: másqueabuelos

Llegir més: https://www.masqueabuelos.com/mente-activa/cohousing-por-que-no-vivimos-todos-juntos/