El Dia Internacional de les Famílies, establert per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1994 el dia 15 de maig,  ofereix una oportunitat per conscienciar la societat de les situacions amb què es troben les famílies, els seus nous reptes i dificultats, així com per promoure accions que millorin el seu benestar. El tema d’interès general d’aquest any ha sigut el lema #SortimDeLaPantalla, on “les famílies som el millor tutorial per al bon ús de les pantalles”, per tant, tenim la voluntat de fer reflexionar i orientar les famílies i les persones adultes perquè incorporin de manera positiva les tecnologies i en facin un bon ús. En aquest sentit, les TIC estan presents en tots els àmbits de la nostra vida i és fonamental integrar-les amb tota normalitat des d’un punt de vista educatiu i familiar. Cal incidir des de l’acompanyament educatiu dels usos de les TIC, per tal de contribuir a la convivència digital i propiciar usos respectuosos i compromesos, així com afavorir una convivència familiar saludable. 

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Llegir més:                                                     http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/diainternacionalfamilies/