L’OMS alerta que els ancians són els que corren un major risc de mort o lesió per caigudes

La salut de la gent gran s’ha de mesurar en termes de funció i no de malaltia, ja que és aquella la que determina l’expectativa de vida, la qualitat de vida i els recursos o suports que necessitarà cada població. L’objectiu és mantenir un nivell de funció que permeti el major grau d’autonomia possible en cada cas.

Les caigudes representen la segona causa mundial de mort per lesions accidentals o no intencionals. A més, les persones majors de 65 anys són les que pateixen més caigudes mortals. Cada any es produeixen 37,3 milions de caigudes que requereixen atenció mèdica. Precisament, el 75% de les caigudes es produeixen en persones majors de 65 anys

Font: diaridegirona.cat

Llegir més: http://www.diaridegirona.cat/salut/2018/05/30/75-caigudes-pateix-gent-gran/916588.html