Obrir al públic de totes les edats els equipaments, fomentant la participació, la convivència i les relacions intergeneracionals. És una aposta de la Generalitat que s’ha materialitzat a Terrassa amb la reconversió de 5 Casals de Gent Gran en Casals Cívics. Concretament, aquests espais són els de Ca n’Aurell, Can Boada, Centre, La Maurina i Sant Llorenç.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies afirma que aquesta transformació va més enllà del canvi de nom: s’obriran a altres entitats i activitats i els espais estaran ocupats per públic de totes les edats i durant més hores. De fet, la primera novetat és l’horari. Fins ara aquests equipaments obrien de 10 del matí a 8 del vespre. Ara, de 9 del matí a 9 de la nit.

Aquesta aposta de la Generalitat per aconseguir que els espais siguin multigeneracionals servirà, diuen, per millorar les condicions de les persones grans, contribuir a recuperar el valor d’aquestes com a referents de la nostra societat, millorar-ne la seva integració a la comunitat i poder gaudir d’un envelliment actiu.

 

 

Font: http://terrassadigital.cat/els-casals-de-gent-gran-es-reconverteixen-en-casals-civics-oberts-a-tothom/

Llegir més: http://terrassadigital.cat