El 29,5% de les dones d’entre 65 i 84 anys pateixen maltractament, una taxa que, en el cas dels homes, suposa el 15,3%, unes xifres que demostren que el fenomen afecta en el doble de dones que d’homes.

En la franja de majors de 85 anys, la diferència encara és més gran, ja que afecta al 19,2% de les dones i només el 7,6% dels homes. Un informe del Servei Especialitzat d’Atenció a Persones (SEAP) del Consell Comarcal del Baix Llobregat alerta que en un terç dels casos, el 36,3%, els fills estan involucrats en aquests maltractaments que són, en un 33,77% negligències en l’atenció, en un 29,8% psicològics i en un 22% físics.

Per aquest motiu, el SEAP i la Reial Acadèmia de Doctors (RAED) han impulsat una jornada sobre els riscos d’envellir i els reptes socials. Alfredo Rocafort, president de la RAED, creu que s’ha de exposar a l’agenda pública la situació de vulnerabilitat que pateixen les persones grans i que encara no estan reconeguts suficientment. Ho considera un “greu problema social, econòmic, jurídic i sanitari” que pot anar a més si no s’hi posa solució.

El psiquiatra del SEAP, Josep Moya, creu que la societat no accepta l’envelliment al mateix temps que augmenta la longevitat de la població. Aquest augment de l’esperança de vida també es tradueix, per Moya, en més necessitats d’atenció sanitària que actualment està “orientada a l’eterna joventut”, cosa que segons el psiquiatra, es tradueix en maltractaments a la gent gran que utilitza la sanitat pública.

Font: social.cat

Més info.: https://www.social.cat/noticia/11184/els-maltractaments-en-dones-grans-dupliquen-els-que-pateixen-els-homes