L’any 2050 un terç de la població catalana tindrà més de 65 anys. Cada vegada vivim més i amb millors condicions de salut, però l’augment de l’esperança de vida requereix recursos i serveis per atendre la gent gran. Com afrontar-? Aquest serà el tema de debat central de la propera edició d’Els Miradors de Catalunya, el proper dilluns 15 d’octubre.

Garantir un envelliment actiu i saludable, que aposti per un tracte més digne a la persona en situació de dependència, potenciar l’atenció domiciliària i comunitària i / o aprofitar la tecnologia per facilitar que les persones envelleixin dignament garantint el dret a l’autonomia, són alguns dels objectius del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Temes a debat que seran tractats en profunditat, en un ampli intercanvi d’opinions i anàlisis d’experts que el mateix dilluns es retransmetrà per LaVanguardia.com moderat per la periodista Cristina Puig. En la trobada, a les 12 hores, prendran part:

Roser Galí i Izard, directora general de Famílies, de la Generalitat de Catalunya; Francesc Iglesies i Riumalló, secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat; Cinta Pascual Montañés, directora general de les Residències de Tercera Edat l’Onada, presidenta d’ACRA (Assoc. Cat. Recursos Assistencials) i presidenta de CEAPs (Cercle Empresarial Atenció Persones); Begoña Román Maestre, doctora en Filosofia, Professora titular d’Ètica de la UB, Membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya; Mariona Rustullet, directora tècnica de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya; i Antoni Salvà Casanovas, director de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Font: lavanguardia.com

Llegir més: https://www.lavanguardia.com/vida/20181012/452302366583/envejecer-casa-garantizar-autonomia-personas.html?utm_campaign=botones_sociales_app&utm_source=social-otros&utm_medium=social