Residències, centres de dia i habitatges tutelats

Residències, centres de dia i habitatges tutelats

Actualment hi ha moltes opcions i centres especialitzats dedicats a aquelles persones grans que veuen limitada la seva autonomia per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària.

Serveis d’Atenció Domiciliària

Serveis d’atenció domiciliària

L’objectiu principal dels serveis a domicili és la realització de les activitats quotidianes per persones dependents: higiene personal, anar a comprar o l’organització dels àpats.

Servei de Teleassistència Domiciliària

Servei de teleassistència domiciliària

El sistema permet comunicar-se amb el Centre d’Atenció de Teleassistència sense necessitat de despenjar cap telèfon ni marcar cap número. Només s’ha de prémer un botó!

Ajudes tècniques

Ajudes tècniques

Les ajudes tècniques inclouen aquells productes i tecnologies que representen una ajuda a les persones grans amb alguna limitació física.

Serveis i ajudes públiques

Serveis i ajudes públiques

Diverses administracions públiques ofereixen un ampli ventall de serveis i ajudes per cobrir, garantir i satisfer les noves necessitats d’aquest col·lectiu.

Serveis residencials d’estades temporals i Respir.

Programa d’atenció residencial temporal per a persones amb un determinat grau de dependència per raons d’edat i/o discapacitat.