Experts reunits en el curs ‘Solitud en la gent gran’, organitzat per la International Association of Gerontoloy and Geriatrics-Europa i la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG), a través de la seva Fundació Envelliment i Salut (FES), amb el suport de Fundació la Caixa, han alertat que la solitud en les persones grans augmenta els seus problemes de salut física, emocional i cognitiva.

El perfil sociodemogràfic de les persones que estan en major risc de sentir-se soles coincideix amb ser dona, tenir més edat, baix nivell formatiu i escassos ingressos, no tenir parella i viure sol. Pel que fa a les relacions socials, la solitud s’associa amb un contacte poc freqüent amb amics i familiars, insatisfacció amb el suport rebut i una baixa participació social.

Així mateix, diversos autors han trobat relació entre soledat i un augment de la tensió arterial, problemes cardiovasculars i de la son. De la mateixa manera, s’ha estudiat la relació entre soledat i depressió ha estat molt estudiada i, a més, s’ha comprovat que les persones soles tenen més risc de tenir demències i fins i tot Alzheimer.

La soledat també augmenta el risc de mortalitat i, al mateix temps, s’ha demostrat que les persones soles solen tenir la mobilitat reduïda, més limitacions en les activitats de la vida diària i solen estar menys satisfetes amb les seves vides