Quan comprem i col·loquem els nostres mobles a casa, ho fem només basant-nos en el nostre gust i comoditat. Quan vivim amb una persona gran, però, hem d’intentar adequar els espais de la llar per assegurar-li una major comoditat, seguretat i autonomia. A més, si tenim algun familiar que ja és gran i viu sol, potser l’haurem d’ajudar a adaptar el seu entorn perquè la seva llar li faciliti la mobilitat i es minimitzi el possible risc d’accidents.

Per saber si hi ha risc d’accidents per pèrdua de mobilitat, equilibri, etc. de la persona gran, la millor opció és posar-se en contacte amb el seu centre de salut i demanar una valoració geriàtrica integral (VGI). Aquesta valoració consisteix en realitzar unes senzilles proves d’execució per avaluar la seva fragilitat i el risc de caigudes. Algunes de les proves que haurà de fer són: aixecar-se i caminar, equilibri i velocitat de la marxa.

Font: atenciogentgran.org

Llegir més: http://atenciogentgran.org/casa-segura-per-a-la-gent-gran/