Les persones LGTBI grans pateixen una doble discriminació: per homofòbia i per l’edat. Així ho revela un estudi realitzat a la província de Barcelona pel Grup d’Innovació i Recerca en Treball Social (GRITS) de la Universitat de Barcelona amb el suport de diverses entitats, entre les quals, la Fundació Enllaç.

L‘objectiu:

Aquest treball pretén donar visibilitat a la realitat de la gent gran LGBT, destacar els reptes que afronten i reflexionar sobre futures actuacions davant les necessitats d’aquest col • lectiu. Per a això, s’ha entrevistat a persones LGBT majors de 60 anys de tota la província.

Alguns resultats:

D’acord amb l’equip que ha realitzat la investigació, aquest grup social resta invisible encara, una situació més evident fins i tot en el cas de les dones lesbianes.

A més de les discriminació per raó d’edat (edatisme) i per orientació sexual i la identitat de gènere (homofòbia), influeixen també aspectes com l’estatus serològic, l’estatus corporal, el nivell de renda o de classe social i l’origen.

Més informació: http://fundacioenllac.cat/doble-discriminacio-grans-lgbti/

Font: http://fundacioenllac.cat/