Els efectes de la musicologia en pacients de múltiples patologies

Gema Pérez Rojo, professora titular de la Universitat CEU Sant Pau i investigadora i experta en gent gran, apunta que existeixen estudis que indiquen que l’ús de la musicoteràpia de manera rigorosa a nivell metodològic i científic “augmenta els beneficis a nivell biopsicosocial, ja que incrementa la participació social, les habilitats socials i de comunicació i emocionals (disminueix agitació, estrès i depressió), disminueix la presència de comportaments problemàtics i actua d’estímul per a la memòria i el llenguatge en persones amb demència”. A més, continua aquesta experta en gent gran, “s’ha trobat que el seu ús podria ser una alternativa a l’ús de medicació i restriccions físiques davant la presència de comportaments problemàtics”. Fins i tot, prossegueix Pérez Rojo, “la música pot fer que es mantinguin connectats amb l’entorn pròxim i les persones que els envolten, familiars o no”.

Llegir més: https://elpais.com/elpais/2020/10/23/sesenta_y_tantos/1603436294_015281.html?ssm=TW_CC

Font: elpais.com