Vegem les quantitats diàries recomanades per a cada tipus de nutrient, quins aliments els contenen i a quins cal prestar especial atenció, tenint en compte que es tracta de recomanacions per a persones grans que no requereixin un règim especialment adaptat per causa d’alguna malaltia o altres circumstàncies.

Tanmateix, hi ha algunes pautes generals que les persones grans, les seves famílies i/o els seus cuidadors poden tenir en compte per millorar la seva alimentació.

Sempre que es pugui és millor acompanyar els més grans en els àpats per assegurar-se que el seu estat nutricional és bo i que se segueixen les recomanacions dietètiques del metge en el cas que hi hagi alguna malaltia. Si això no és possible es pot buscar alguna persona que els acompanyi o poden assistir a un centre de dia amb servei de menjars en el que haurien de garantir que elaboraran una dieta adaptada a les necessitats d’aquesta persona.

Font:  atenciogentgran.org

Llegir més: http://atenciogentgran.org/alimentacio-vellesa-recomanacions/