Identificar els canvis personals i de l’entorn que afecten la gent gran; conèixer, acceptar i autoprotegir-se en funció de l’estat psicofísic; i conscienciar-los que són un referent en la mobilitat segura per als petits que els acompanyen. Aquests són alguns els objectius de les xerrades sobre mobilitat segura dirigides a les persones majors del municipi de Parets del Vallès que la Policia Local impartirà durant els pròxims dies.
Durant les xerrades es faran propostes didàctiques vinculades al treball dels diferents continguts, bàsicament sobre les actituds de les persones majors com a vianants. Seran sessions dinàmiques i participatives amb pluja d’idees, converses guiades i debats en grup.

Font: elperiodico.com

Llegir mes: https://www.elperiodico.com/es/parets/20190329/parets-ofrece-charlas-sobre-movilidad-segura-a-personas-mayores-7380179