La majorescència és una nova etapa de la vida en que les persones majors ja no són tan velles com fa diverses dècades

En 2050 s’estableix que un gairebé el 50% de la població de més 60 anys, es  duplicarà pel doble. Aquest llarg creixement demogràfic suposarà un desafiament posat que, cada vegada tindrem més persones majors de molt avançada edat. Aquesta gran evolució durà a terme per als nostres anys futurs, un grup col·lectiu de la tercera edat cada vegada amb més facilitats mentals i tecnològiques veient-se així molt desenvolupades. A tot això, se li suma els canvis que pot suposar en la sanitat, educació, etc, no sense abans obviar els problemes que acarreren en l’actualitat, com la despoblació rural i el decreixement vegetatiu. Per tant gràcies a aquests canvis i inconvenients, la gent gran cada cop es sent més jove i més activa donant pas al que es coneix com la majorescència.

Font: El Periódico

Llegir més: https://www.elperiodico.com/es/the-conversation/20190425/articulo-opinion-mayorescencia-santiago-cambero-7424626