Celebrada el dimarts 14 de gener, reunió del Grup de Treball sobre “Millorem el marc legal de les persones maltractades” Els grans maltractats, els grans oblidats