Son pisos amb serveis per a gent gran que, a més d’oferir un habitatge funcional adequat a les persones grans, es complementa amb serveis personalitzats de suport, en funció de la seva situació personal i amb consergeria i neteja i dinamització dels espais relacionals. L’objectiu és aconseguir que les persones grans puguin viure el màxim temps de forma autònoma.

Actualment a Sabadell els habitatges estan distribuïts en tres complexos: Sant Oleguer, Alexandra i Parc Central, que sumen un total de 383 habitatges, tots ocupats per un total de 424 persones més grans de 65 anys.

Font: sabadelll.cat

Llegir més: http://www.sabadell.cat/ca/noticies-municipals/70522-sabadell-disposa-de-383-habitatges-amb-serveis-per-a-gent-gran-autonoma-i-activa

Categories: Consum i Seguretat