El Consell Assessor de la Gent Gran ha coorganitzat l’Àgora dels Drets de les Persones Grans

El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona ha organitzat, conjuntament amb l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (formada pel Síndic de Greuges de Catalunya i l’Institut de Drets Humans de Catalunya), una de les Àgores de Drets Humans que aquesta estructura impulsa arreu de Catalunya. En aquest cas, la sessió era per treballar i proposar mesures per garantir els drets de les persones grans, que s’inclouran en el Pla de Drets que s’està elaborant. S’ha debatut durant dues hores, fent aportacions a partir d’un primer document sobre els drets de les persones grans format a partir de la diagnosi elaborada per les persones i col·lectius que formen part del Consell Assessor de l’Estructura de Drets Humans.

Font: Ajuntament de Barcelona

Llegir més:  https://ajuntament.barcelona.cat/gentgran/ca/noticia/sha-celebrat-lagora-dels-drets-de-les-persones-grans_816384