El cohabitatge és una alternativa d’allotjament per a la gent gran.

La cooperativa planteja un projecte pioner a Catalunya: crear la primera promoció d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús exclusiva per a gent gran. El lloc triat és el Catllar, al Camp de Tarragona.

Sostre Cívic és una cooperativa sense afany de lucre que promou un model alternatiu d’accés a l’habitatge. Concretament, proposa l’habitatge en cessió d’ús com a alternativa per accedir a aquest dret bàsic i generar canvis socials. Es tracta d’un punt intermedi entre la compra i el lloguer. Es crea una cooperativa i la tinença de l’immoble és col·lectiva. Les persones que hi viuen en són sòcies i tenen el dret d’ús, indefinit i transferible, a canvi d’una entrada inicial i una quota mensual assequible.

Ara s’ha proposat crear un cohabitatge només per a persones grans. La idea és construir 30 habitatges en forma d’habitatges tutelats i en règim de cessió d’ús, amb molts espais col·lectius. La promoció es construirà amb criteris d’economia social i solidària i de sostenibilitat.

Font: xarxanet.org

Llegir més: http://xarxanet.org/comunitari/noticies/sostre-civic-impulsa-el-cohabitatge-gent-gran