Encara que durant la vellesa es produeixen canvis físics i psicològics que afecten la sexualitat, això no significa que sigui la fi de la vida sexual.

Encara existeixen mites entorn de la sexualitat, i un dels més estesos és que aquesta culmina amb la vellesa. No obstant això, francament, pot passar tot el contrari.

Hi ha dones que manifesten que la seva vida sexual va començar al màxim quan va acabar la seva etapa reproductiva; així mateix, també hi ha molts homes que pensen que després dels 50 anys s’acabarà el seu moment per a viure la sexualitat, quan, en realitat, pot ser tot el contrari.

Font: Mejor con Salud

Llegir més: https://mejorconsalud.com/sexualidad-vejez/?fbclid=IwAR2M7yXFVOeTZvFx22iJupIJLeGbkgJOIFGvPZuZ1_CskWrDQ7Etw7iGLU8