La jubilació no es considera en l’actualitat com el final de vida, al contrari, les persones que en aquests moments estan arribant a abandonar la vida professional estan en condicions molt diferents de com es trobaven a la mateixa edat en les generacions anteriors. Avui la nostra gent gran expressa tenir bona salut, un nivell educatiu superior, més possibilitats de vida social i de participació ciutadana. És una constant que la majoria de les persones estructuren la seva vida seguint els principis que els han guiat fins a aquest moment. S’ha de tenir en compte que es jubilen del treball i no de la vida. Es comença una nova etapa interessant que és necessari omplir-la al màxim amb activitats variades. És un temps per a viure diferent, cal reinventar-se de nou, crear un projecte de vida diferent i no acomodar-se a no fer res. Es necessita evitar les postures negatives, l’estrès emocional, la pèrdua d’autoestima, la depressió, la solitud, l’aïllament i no tenir un sentiment de desenganxament. Per contra, s’han d’adoptar postures positives, estar disposats a aprendre constantment, a sentir-se útil, a realitzar activitats que contribueixin a auto realitzar-se. Jubilar-se implica disposar de molt de temps lliure que fins a aquest moment no es tenia, però la població que es jubila sap o està preparada per a estructurar i organitzar el temps lliure de manera que sigui satisfactori i que desenvolupi la seva vida adequadament.

Font: Geriatricarea

Llegir més: https://geriatricarea.com/algunas-sugerencias-para-disfrutar-plenamente-de-una-jubilacion-activa/