També s’han de tenir presents algunes altres mesures de prevenció:

A la cuina

 • No deixis els fogons de la cuina encesos si has de sortir de casa.
 • Neteja sovint els filtres de la campana extractora de la cuina.
 • Si s’encén l’oli d’una paella, tapa-la i aparta-la del fogó, però no hi aboquis mai aigua.
 • En acabar de cuinar, comprova sempre que els fogons estan apagats.
 • Evita distraccions quan tinguis alguna cosa al foc! Una conversa per telèfon, un programa a la televisió o buscar alguna cosa a Internet et pot fer oblidar que tens el foc de la cuina encès.
Com podem prevenir incendis a la llar?

L’electricitat

 • Evita sobrecarregar els endolls.
 • No cobreixis els llums o làmpades amb teles, papers o plàstics.
 • La instal·lació elèctrica de casa ha de ser manipulada exclusivament per professionals.

L’aparell calefactor

 • Aparta qualsevol aparell calefactor dels materials combustibles com cortines, llençols, materials entapissats, cobrellits o sofàs.
 • Evita eixugar roba posant-la al costat d’estufes o llars de foc.
Com podem prevenir incendis a la llar?

I recorda que:

 • Els materials que s’encenen (espelmes, barres d’encens o qualsevol altre element amb brasa o flama oberta) han d’estar apartats de tot material combustible i han de quedar ben apagats abans d’anar a dormir o de marxar de casa.
 • Si sents olor de gas, no obris cap interruptor (llum, extractor de la cuina, timbre). Obre totes les finestres que puguis, tanca la clau de pas del gas i avisa a la companyia subministradora o als bombers.
 • Si fumes, assegura’t que les cigarretes estan ben apagades abans de llençar-les a la brossa. Si cal, remulla-les.
Més informació:

L’únic telèfon d’emergències és el 112