En totes les compres i les contractacions a distància (telefònica, per correspondència, per internet, etc.) o fora d’un establiment comercial (al domicili o durant una excursió organitzada, per exemple), podeu exercir el dret de desistiment que us permet retornar el producte o cancel·lar el servei contractat, notificant-ho dins d’un termini establert, sense necessitat de justificar la decisió i sense cap penalització.

La persona consumidora ha de comunicar a l’empresari la voluntat de desistir en el termini de 14 dies naturals.

En el cas dels contractes signats al domicili del consumidor com a conseqüència de visites no sol·licitades efectuades per l’empresari o durant excursions organitzades, el termini de desistiment s’amplia a 30 dies naturals.

En termes generals, aquest termini es compta en els contractes de serveis, a partir del dia en que se subscriu l’esmentat contracte i en els contractes de venda, a partir del lliurament del bé.

El  Codi de Consum de Catalunya amplia, actualitza i millora els drets de les persones consumidores al nostre país dins d’un marc jurídic (Llei 22/2010 del 20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya).

Les recomanacions del Codi de Consum de Catalunya:

 1. Les empreses venedores de productes nous responen dels possibles defectes d’origen o de fabricació –manques de conformitat–, durant els 3 anys posteriors a la data de lliurament.En els productes de segona mà, l’empresa i el consumidor poden pactar el termini de garantia, però en cap cas no pot ser inferior a 1 any.

 2. Els defectes que apareguin durant els 2 primers anys en productes nous –o 1 any en el cas de productes de segona mà–, s’entén que són d’origen, és a dir, que ja existien en el moment del lliurament, excepte que l’empresa pugui demostrar que el defecte no és de fabricació. Passat aquest termini, has de demostrar que el defecte és de fabricació.

 3. Pregunta si l’empresa venedora del producte accepta canvis de productes en perfecte estat: no hi ha cap obligació de canviar un producte en perfecte estat, llevat que així ho anunciï.

 4. El termini de desistiment és de 30 dies en el cas de contractes signats en visites no sol·licitades al vostre domicili o en excursions organitzades per promocionar o vendre productes o serveis. Queden exclosos del desistiment els productes personalitzats o fets a mida, aquells que no es puguin reutilitzar per raons d’higiene, els aliments, les entrades per a espectacles o les reserves d’allotjaments turístics, entre d’altres..

 5. Desconfia de les visites imprevistes que vénen a casa teva a fer revisions del gas natural o del butà.
  • Recorda que la revisió de les instal·lacions fixes del gas butà s’ha de fer cada 5 anys i l’has de sol·licitar a una empresa instal·ladora. Guarda el certificat de revisió que t’han de lliurar obligatòriament.
  • Recorda que la companyia de gas natural està obligada a fer una inspecció periòdica cada 5 anys i té un cost econòmic. Comunicarà als veïns de la finca, uns dies abans i mitjançant un avís, quin dia passarà a fer-la.

 6. Si reps a casa la visita no sol·licitada de persones comercials perquè canviïs de companyia de la llum, del gas o del telèfon, ves amb compte amb la documentació que lliures (no facilitis dades bancàries si no estàs ben segur/a) i vigila amb el que signes.
  • En tots dos casos disposes de 30 dies naturals des de la celebració del contracte per anul·lar-lo, sense la necessitat de donar-ne cap justificació.

 7. En les vendes a domicili no sol·licitades, no compris de manera impulsiva i pensa que disposes de 30 dies naturals des de la recepció del producte per desistir de la compra sense explicació ni ser penalitzat econòmicament.

 8. En les reparacions d’electrodomèstics i les reformes a casa és obligatori que et facin un pressupost previ llevat que hi renunciïs.

 9. Aquests serveis tenen una garantia de 6 mesos.

 10. No et precipitis a signar cap document, abans cal que el llegeixis bé.

 11. Revisa les dates de caducitat o de consum preferent dels aliments a l’etiqueta o a l’envàs.

 12. Demana i conserva totes les factures i els tiquets de compra, ja que són la teva garantia.

 13. La publicitat és vinculant i pots exigir-ne el compliment; guarda els documents d’oferta de serveis, les instruccions i/o els catàlegs.

 14. Repassa totes les factures, els conceptes detallats, els impostos i reclama si hi ha un error.

 15. Recorda que: els establiments comercials disposen de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia.

 16. És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.

Passos i consells a seguir a l’hora de reclamar la devolució de una compra, rescindir un contracte o la anul·lació d’un deute:

Més informació:
012

Telèfon d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya: 012

 • Telèfon des de fora de Catalunya: 932 142 124.
 • Telèfon des de l’estranger: 00 34 932 142 124.

Cost de la trucada:

 • Tarifa plana. Cost aproximat entre 0,43€ i 0,83€, segons l’operadora de telefonia que tingueu (IVA inclòs).