El  Codi de Consum de Catalunya amplia, actualitza i millora els drets de les persones consumidores al nostre país dins d’un marc jurídic (Llei 22/2010 del 20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya).

Les recomanacions del Codi de Consum de Catalunya:

 1. L’empresa venedora respon dels defectes d’un producte durant 2 anys.

 2. Si detectes un defecte dins els 6 primers mesos a partir de la compra, es presumeix que ja hi era, però passat aquest termini, has de demostrar que el defecte és de fabricació.

 3. Pregunta si l’empresa venedora del producte accepta canvis: no hi ha cap obligació de canviar un producte en perfecte estat, llevat que així ho anunciï.

 4. Si durant una excursió adquireixes un producte has de saber que disposes de 14 dies naturals des del moment de la recepció per retornar-lo, sense explicacions ni penalitzacions.

 5. Desconfia de les visites imprevistes que vénen a casa teva a fer revisions del gas natural o del butà.
  • Recorda que la revisió de les instal·lacions fixes del gas butà s’ha de fer cada 5 anys i l’has de sol·licitar a una empresa instal·ladora. Guarda el certificat de revisió que t’han de lliurar obligatòriament.
  • Recorda que la companyia de gas natural està obligada a fer una inspecció periòdica cada 5 anys i té un cost econòmic. Comunicarà als veïns de la finca, uns dies abans i mitjançant un avís, quin dia passarà a fer-la.

 6. Si reps a casa la visita de persones comercials perquè canviïs de companyia de la llum, del gas o del telèfon, ves amb compte amb la documentació que lliures (no facilitis dades bancàries si no estàs ben segur/a) i vigila amb el que signes.
  • En tots dos casos disposes de 14 dies naturals des de la celebració del contracte per anul·lar-lo, sense la necessitat de donar-ne cap justificació.

 7. En les vendes a domicili, no compris de manera impulsiva i pensa que disposes de 14 dies naturals des de la recepció del producte per desistir de la compra sense explicació ni ser penalitzat econòmicament.

 8. En les reparacions d’electrodomèstics i les reformes a casa és obligatori que et facin un pressupost previ llevat que hi renunciïs.

 9. Aquests serveis tenen una garantia de 6 mesos.

 10. No et precipitis a signar cap document, abans cal que el llegeixis bé.

 11. Revisa les dates de caducitat o de consum preferent dels aliments a l’etiqueta o a l’envàs.

 12. Demana i conserva totes les factures i els tiquets de compra, ja que són la teva garantia.

 13. La publicitat és vinculant i pots exigir-ne el compliment; guarda els documents d’oferta de serveis, les instruccions i/o els catàlegs.

 14. Repassa totes les factures, els conceptes detallats, els impostos i reclama si hi ha un error.

 15. Recorda que: els establiments comercials disposen de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia.

 16. És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.

Passos i consells a seguir a l’hora de reclamar la devolució de una compra, rescindir un contracte o la anul·lació d’un deute:

Consells a seguir a quna rebem una visita de venda a domicili:

Més informació:
012

Telèfon d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya: 012

 • Des de fora de Catalunya: 902 400 012
 • Des de l’estranger: 00 34 902 400 012