L’actual crisi provocada per la COVID-19, que afecta a tota la ciutadania, deixa constància, una vegada més, del maltractament que pateixen les persones grans. Una discriminació o edatisme, i un abandonament que té especial impacte entre les persones grans més vulnerables, amb discapacitat, dependència i que no tenen xarxa familiar ni social o no en poden disposar donada l’alarmant situació actual. 

Des del Moviment per aturar el maltractament a les persones grans volem denunciar: 

La situació en què es troben les persones grans que viuen en Centres Residencials, i dels professionals que hi treballen. 

Aproximadament el 90% de les persones residents tenen una situació de dependència, per tant, necessiten cura i atenció. 

Fins que no han passat gairebé dues setmanes de l’estat d’alarma no s’han començat a dotar als centres de les necessàries mesures de protecció, i encara n’hi ha que no han rebut res. 

Des de l’inici de la pandèmia s’ha protegit degudament als infants i als joves tancant els centres escolars, però en els centres residencials no s’han adoptat mesures necessàries, com per exemple entre d’altres, donar prou material de protecció i atenció als prestadors de serveis, i potenciar les proves diagnòstiques a totes les persones usuàries i treballadores de forma que es puguin prendre decisions basades en l’evidència fins ben avançada la pandèmia, quedant desprotegida una població d’alt risc i les persones treballadores que les assisteixen. Demanem a totes les administracions que protegeixin a les persones grans i els equips professionals assistencials. 

Els criteris de selecció a les unitats de cures intensives (UCI). 

Revisar els criteris edat cronològica i “valor social”. És evident que amb l’actual saturació del Sistema de Salut, és complex, o gairebé impossible, que es pugui fer una valoració geriàtrica integral, com es recomana, en l’àmbit ètic, per fer els criteris de selecció. A causa de la manca de recursos, es posa als professionals de la salut en la tessitura de fer el triatge de quines persones entren i/o continuen a l’UCI. 

Entenem que el problema selectiu en cap cas radica en la qualitat de la tasca que estan realitzant les i els professionals de la salut, ja que aquesta problemàtica és estructural i de recursos. Per aquest motiu, demanem als agents titulars de responsabilitats que dotin dels recursos extraordinaris necessaris en una situació d’emergència com l’actual per evitar situacions de vulneració dels drets de les persones grans. 

La manca de mesures, recursos, serveis i campanyes davant possibles situacions de maltractament a persones grans. 

Aquest Moviment ja va demanar, en el seu manifest l’any 2018, la necessitat d’un telèfon específic, que hauria de ser atès per professionals especialitzats, i recursos per atendre situacions de maltractament a persones grans. 

L’actual confinament de les persones grans en situació de maltractament, amb la persona maltractadora, és un important factor de risc. Una vegada més queda invisibilitzada la situació de les persones grans maltractades. 

L’impacte sobre les persones grans de les informacions referents al Covid-19. 

Els constants missatges en els mitjans de comunicació que transmeten les dades oficials i altres informacions, estan generant una important sensació d’inseguretat, angoixa, ansietat i por a les persones grans, així com als seus familiars i entorn. 

Demanem als mitjans de comunicació tenir cura de la informació i de la forma en què la transmeten. 

Considerem que tots aquests fets són discriminatoris i repercuteix directament en els drets i la dignitat de les persones grans. 

Som conscients de la gravetat de la situació generada pel coronavirus i la dificultat de gestionar-ho, però instem a qui pertoqui a prendre les mesures necessàries. 

Finalment, volem donar MOLTES GRÀCIES als i les professionals de la Salut, dels Centres residencials, Atenció a domicili, Serveis Socials, Serveis de neteja, Farmàcies, Cossos de Seguretat, treballadors i treballadores del sector alimentari, i totes les entitats i les persones que estan treballant per atendre i cobrir les necessitats de la població en general, i en especial de les persones grans.