La gent gran requereix d’orientació i assessorament per tal d’augmentar el benestar i atorgar seguretat jurídica:

  • Demandes en casos de maltractaments a la gent gran, tant físics com psíquics.
  • Problemàtiques d’habitatge amb situacions de desnonament, expropiacions o assetjament immobiliari.
  • Informació sobre els drets de la gent gran com l’autotutela i poders en previsió de la pròpia discapacitat, contracte d’aliments, vitalici, hipoteca inversa o voluntats anticipades.
  • Informació sobre les prestacions de la Seguretat Social: pensions, viduïtat, dependència, etc.
  • Informació sobre dret de família, dret laboral, drets i obligacions respecte de les administracions.
  • Orientació jurídica i assessorament respecte a tots els aspectes relacionats amb decessos.
  • Problemàtiques referents a la Llei de Propietat Horitzontal (Comunitat de Propietaris).
Enllaços d’interès: