Els nostres habitatges són el lloc on passem la major part del nostre temps. Ens proporciona refugi, intimitat i és l’espai on desenvolupem les nostres activitats quotidianes.

No obstant, un ‘habitatge sense un grau mínim d’accessibilitat’, pot esdevenir un espai d’inseguretat i malestar especialment per a les persones grans o per aquelles amb unes necessitats especials de mobilitat personal.

Una llar accessible és un habitatge adaptat a les necessitats d’una persona que tingui mobilitat reduïda o unes necessitats especials de mobilitat, de manera que pugui gaudir de casa seva de forma segura, funcional i confortable i dur a terme una vida normal i activa el màxim de temps possible.

Donant accessibilitat als espais millorem la qualitat de vida de tots.

Bany
 • Plat de dutxa sense graó i adaptació general del bany.
 • Les parets del bany s’han de reforçar per poder posar-hi barres de recolzament.
 • Alçada de l’inodor.
Instal·lacions:
 • Alçada i funcionalitat dels elements de control (endolls, interruptors…).
 • Accessibilitat de tots els mecanismes elèctrics (termòstats, calderes, quadres de llum…).
 • Etiquetat clar.
Escales, canvis de nivell:
 • Cadira salva-escales o elevador.
 • Ascensor pneumàtic.
Passadissos i habitacions:
 • Ampliació de zones de pas principals.
 • Posar passamans on sigui necessari.
 • L’amplada de pas a les portes ha de ser de més de 80 cm.
 • Mobiliari còmode i adaptat.
Altres elements d’ajut:
 • Grues i elevadors de sostre o portàtils en banys i dormitoris.
 • Eixugadors integrals al bany.
Accés a la finca o a casa:
 • Paviment continu no lliscant.
 • Treure gaons on sigui possible.
 • Alçada d’intèrfon i bústia.
 • Maneta de porta còmoda.
Cuina:
 • Mobiliari de cuina pràctic i funcional.
 • Elements de seguretat.
 • Electrodomèstics amb disseny universal.

De vegades l’adaptació de l’habitatge o de l’espai comú de l’edifici és l’última fase d’un procés que pot esdevenir llarg i complex, donat que ens podem trobar en un pis de lloguer o en una comunitat de veïns on no hi hagi la sensibilitat o la urgència general dels copropietaris per atendre aquestes necessitats.

La legislació i les normes públiques dels darrers anys han anat en el sentit de facilitar les coses per a la persona que té la necessitat i dret a una llar accessible, però cal seguir un procés i complir un seguit de condicions per tal de poder reclamar en un moment donat els nostres drets per poder viure a casa nostra.