És un programa d’atenció residencial temporal per a persones amb un determinat grau de dependència per raons d’edat i/o discapacitat. Té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels cuidadors, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes.