Centres de RESPIR residencial

Servei RESPIR residencial per a familiars de persones grans i persones amb discapacitat intel·lectual

//Centres de RESPIR residencial
Centres de RESPIR residencial 2017-05-23T17:42:35+00:00

És un programa d’atenció residencial temporal per a persones amb un determinat grau de dependència per raons d’edat i/o discapacitat. Té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels cuidadors, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes.