És un servei que ofereix atenció permanent a distància i assegura una resposta ràpida davant de qualsevol situació d’urgència amb la què es pugui trobar la persona en el domicili: caigudes, problemes de salut que requereixen la intervenció dels serveis d’emergències, etc.

S’ofereixen altres atencions com el servei d’agenda o l’atenció especial en casos de temperatures extremes.

Aquest servei té dues modalitats:

 • El servei bàsic: la persona usuària avisa quan no està bé.
 • El servei ampliat: la persona usuària ha d’avisar al matí i a la nit; si no ho fa, salta l’alarma.

Prioritàriament, a persones grans, persones amb discapacitat o persones que tinguin problemes de mobilitat i que visquin soles o passin moltes estones soles.

La persona disposa al seu domicili d’un aparell connectat a la línia telefònica i d’un penjoll amb un botó.

En prémer aquest botó es connecta de manera immediata amb el Centre d’Atenció de Teleassistència i es rep l’assistència, el suport o la informació necessària d’un equip de professionals qualificats. El sistema permet comunicar-se amb el Centre d’Atenció sense necessitat de despenjar cap telèfon ni marcar cap número. El material i el disseny del penjoll permet banyar-se i dormir sense problema.

Des de la central receptora, els professionals atenen la consulta i activen el recurs més adient a la situació: localitzar els familiars o persones de contacte, desplaçar al domicili de la persona usuària una unitat mòbil, activar altres serveis d’urgència (061, Bombers, Guàrdia Urbana…), entre d’altres.

 • Als Serveis Socials del vostre Ajuntament valoraran la necessitat del servei.
 • La Creu Roja també ofereix un servei de Teleassistència.

El servei de les tecnologies de suport i cura forma part d’una línia d’innovació internacional molt més àmplia, anomenada Telemedicina.

Es tracta d’un sistema per millorar i mantenir la salut que permet fer exploracions mèdiques a distancia.

Servei de Telealarma

És una central domèstica d’alarmes connectada telefònicament amb un centre de control, on treballa personal que disposa de recursos humans i tècnics. S’encarrega de donar resposta ràpida a les diferents incidències i situacions d’emergència que es puguin presentar.

Servei de Teleassistència

Consta d’un equip mòbil d’assistència amb coneixements bàsics dels serveis socials i sanitaris, primers auxilis i petits arranjaments domèstics, que es desplaça al domicili de la persona usuària per donar resposta en cas de necessitat.

 • Contribuir a millorar l’autonomia personal.
 • Afavorir la permanència de la persona al seu entorn habitual.
 • Facilitar la comunicació permanent amb l’exterior.
 • Proporcionar l’accés als serveis de la comunitat.
 • Evitar o endarrerir la institucionalització.
 • Donar resposta de forma immediata en cas d’emergència.
 • Donar seguretat i suport a la persona usuària i a la família