La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, va anunciar ahir que el dia 27 de juliol es procedirà al pagament dels retards de la pujada de les pensions recollida en els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener d’aquest any. Les pensions van pujar el 0,25% al gener, però els Pressupostos van establir l’increment en un 1,6%. A Lleida, tenint en compte una pensió mitjana de 822,88 euros, la pujada addicional de les pensions suposarà de mitjana poc més d’11 euros al mes.

Tenint en compte que ara la Seguretat Social haurà de pagar set mesos de retards i la paga extraordinària, la minipaga per als 98.374 pensionistes de la província s’acostarà de mitjana a gairebé 89 euros. Suposarà un desemborsament de 8,7 milions que es repartiran entre la gent gran.

“A partir del mes d’agost s’incrementarà la base reguladora del 52 al 57% en pensions de viudetat”

Magdalena Valerio va assenyalar en el Pacte de Toledo que s’ha de fer efectiu el pagament del 2,75% addicional que correspon a l’increment de les mínimes, a l’Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) i a les no contributives, increment que va assolir 2,5 milions de persones que es beneficien de les pensions mínimes, 200.000 que es beneficien del SOVI i 500.000 persones que cobren les no contributives.

Font: segre.com/

Llegir més: https://www.segre.com/noticies/economia/2018/07/13/minipaga_89_mitjana_als_pensionistes_lleida_51360_1107.html