Com es transmet el Coronavirus o COVID-19?

Si els ulls, el nas o la boca entren en contacte amb les secrecions respiratòries (tos o esternuts) d’una persona malalta. Pel que es recomana mantenir una distància d’un metre amb persones que presentin símptomes. És important seguir els consells de la fotografia que s’adjunta.

Font: Ajuntament de BCN

Més informació: https://www.aspb.cat/documents/covid19-cast/